Betrouwbaar referentie materiaal

Graag stel ik de mensen aan u voor achter het referentie materiaal wat u op deze site aantreft, of naar referentie materiaal wat bijgedragen heeft aan het samenstellen van deze web site. Het zijn allemaal mensen met veel toeweiding voor kraaien. Heel veel referentie materiaal is in het engels, daardoor worden soms engelse woorden gebruikt. Ook worden foto's afgebeeld gemaakt door liefhebbers van kraaien. De naam van de fotograaf zal dan altijd vermeld worden.
This site is written in Dutch but refers to a lot articles / videos in English. For the English visitors that like to have some parts translated to English I think Deepl is the best translation tool: https://www.deepl.com/translator To use Deepl copy those parts you like to have in English en paste them in to Deepl.
Liane
LiaNe
Vele leuke bewoordingen en geestige woordspelingen heb ik van twitter vriendin Liane Schoot-Uiterkamp alias "Liane van der Met één N", verder LiaNe genoemd.
Zo heette mijn huiskraai aanvankelijk Baasje. Tijdens de broedtijd ontpopte Baasje zich als een heuse kraaien vader, met een niet aflatend inzet zijn territorium en nakomelingen te verdedigen. Op speelse wijze kreeg hij de naam Kraaibaai toebedeeld door LiaNe. Nu gaat Baasje dus verder door het leven luisterend naar de naam Kraaibaai.
Zet zet zich in voor dierenopvang en het tellen en registreren van vogels.

Kris Tsujikawa, fotograaf
Kris Tsujikawa
Kris Tsujikawa leerde me hoe kraaien te benaderen, waar ik haar heel dankbaar voor ben. Ik blijf enorm veel plezier houden aan het observeren en fotograferen van kraaien. Kris heeft heel veel bijzonder mooie foto's van kraaien.
Op deze site gebruik ik meerdere eigen foto's, maar maak ook heel dankbaar gebruik van de foto's van Kris. Kris is een bevlogen fotograaf en kraaienliefhebber die me toestaat al haar materiaal te gebruiken waar het kan helpen deze site te verbeteren.
Wilt u in een opslag meer foto's van Kris zien, klik dan op Kris Het is zeker ook de moeite waard haar twitter account te bezichtigen. Daar vindt u naast foto's ook de bijbehorende tekst die wat meer vertelt over de foto.

Carl T. Bergstrom, Bioloog
Foto: Kris Tsujiwaka
Carl T. Bergstrom
Carl T. Bergstrom is professor biologie verbonden aan de universiteit van Washington. Ook vaker in het nieuws geweest in verband met Corvid-19. Maar dat Carl ook een fervent kraaien liefhebber is vindt u meteen terug op zijn sites. Daarnaast is Carl ook een zeer goed fotograaf. Naast Kris Tsujiwaka biedt ook Carl zijn materiaal aan wat ik vrij mag gebruiken op deze site. Overigens is de foto van Carl zoals ze hier zichtbaar is, gemaakt door Kris Tsujiwaka.
Carl zijn eigen site kunt u bereiken via ctbergstrom.com Voor kraai-achtigen kiest uw menu <Birds>. Maar naast kraaien is op deze site veel meer te vinden waarin uw geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Heeft u een instagram account, bezoek dan ook ct_bergstrom

Kaeli Swift Ph.D.
Kaeli Swift
Kaeli Swift heeft haar doctoraat behaald aan de universiteit van Washington. Haar proefschrift handelde over het gedrag van kraaien. Ze is dus gespecialiseerd in het leven van kraai achtigen. Ze draagt heel veel informatie uit waarvan ik veel gebruik heb gemaakt en toestemming heb deze te publiceren op deze site. Deze artikelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Ze is actief op twitter waar ze vele vragen beantwoordt, zie @corvidresearch
Ze heeft veel artikelen geschreven en video opnames gemaakt. Enkele daarvan zullen hier met u gedeeld worden. Ze heeft ook een eigen website met informatie, en ook daar kunnen vragen gesteld worden. Bezoek corvidresearch.blog/

John M. Marzluff James W. Ridgeway Professor of Wildlife Science School of Environmental and Forest Sciences
John Marzluff

Professor John Marzluff is James W. Ridgeway Professor of Wildlife Science aan de universiteit van Washington. Zijn afstudeeropdracht richtte zich op het sociale gedrag en de ecologie van gaaien en raven. John Marzluff heeft inmiddels meerdere boeken geschreven. Ook overheden doen vaker een beroep op zijn kennis. John Marzluff is ook te vinden op twitter. Op zijn persoonlijke website staat dat hij zich momenteel richt op de relatie tussen vogels en de antropocentrische mens.

Op de foto ziet u John Marzluff met zijn vrouw Colleen en de Welsh Corgies.

Eerdere genoemde Kaeli Swift is een voormalig student van John. Ze hebben ook samengewerkt. Ik heb heel veel over kraaien kunnen opmaken aan de hand van wat Kaeli en John gepubliceerd hebben. Dit referentie materiaal wordt op deze site opgenomen.


Johan Boussauw, auteur van Raven en kraaien Eksters en gaaien Afbeelding van het boek van Johan Boussauw
Auteur Johan Boussauw

Johan Boussauw wil met zijn boek "Raven en Kraaien, Eksters en Gaaien" de reputatie van de kraai-achtigen benaderen vanuit verschillende invalshoeken, teneinde een meer gevariëerd beeld te schetsen. Kraai-achtigen hebben altijd een grote rol gespeeld in volksgeloof, mythes, magie, sprookjes en legendes. Veel inspiratie heeft de auteur gehaald uit heel oude boeken.

Mijn dank aan uitgeverij bitbook.be voor het verlenen van toestemming anekdotes uit dit boek te mogen publiceren.

De laatste foto laat de nieuwsgierigheid en vertwijfeling van de ekster zien. Eerst het reguliere voer, de kattenbrokjes en doppinda's, of eerst het leesvoer?


Tekst boekomslag

Onder de kraaiachtigen spreken raven altijd al tot de verbeelding. In vele culturen hebben ze een mythische satus. Ook de andere leden van de familie kraai spelen een grote rol in het volksgeloof. Kraaien, eksters en gaaien zijn alomtegenwoordig.

De rol die ze toebedeeld kregen wordt belicht vanuit diverse invalshoeken: volksgeloof, magie, legendes, sprookjes, mythen, hacht en naamgeving. Tegelijkertijd gaat er aandacht naar de intelligentie van deze vogels en de nieuwe inzichten in dit verband.

De auteur haalde zijn inspiratie uit oude boeken. De gepubliceerde houtsneden dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw.

Boektitel: Raven en Kraaien, Eksters en Gaaien
Anekdote betreffende magie "kraaienveren en liefdestoverij".

Als een kerel met een dergelijke veer op zijn hoed bij een meisje kwam, had ze alle reden om voorzichtig te zijn. Als hij dan gedurende hun gesprek op onopvallende wijze de op zijn hoed gestoken veer afnam en zo dikwijls hij kon de binnenkant van haar hand aanraakte, en haar ten overvloede nog enige malen over de mond heen en weer wreef, dan was de kerel zeker van haar wederliefde en was ze niet meer in staat om hem te weerstaan als hij haar wou verleiden.
Auteur: Johan Boussauw.
Boektitel: Raven en Kraaien, Eksters en Gaaien
*Notitie: Ik heb soms kraaienveren te koop. In mijn omgeving treft u echter geen alleenstaande vrouwen aan, ik was u voor.
 

Corvid Isle
Corvid Isle
Corvid Isle is een opvang voor vogels, met name kraai-achtigen, en is gevestigd in de UK. De naamgeving in het Engels is bird-rehabber. Corvid Isle is eveneens te vinden op twitter. Ook Corvid Isle beantwoordt vele vragen en heeft veel praktische kennis die bijna niemand heeft. Ik mag naar alle informatie van Corvid Isle verwijzen, en kan altijd aankloppen bij hun.
Naast veel nuttige informatie delen ze ook veel mooie foto's op hun site https://corvid-isle.co.uk/. Beslist een bezoek waard. Zoals alle hier genoemde kraaien liefhebbers maakt Corvid Isle zich ook sterk voor het verbeteren van de reputatie die kraaien hebben. Sla de menu optie "Gallery" niet over.
Ik wil specifiek verwijzen naar een hele mooie dag bij dag slide show vanaf de vroegste momenten van een kraai, omdat het werkelijk heel bijzonder is om te zien. Neem een kijkje op corvid-isle.co.uk/gallery/carrion-crow-amor

Ben Thijssen, eigenaar web site
Ben Thijssen

Van huis uit automatiseerder op systeem en applicatie niveau. Sinds enige tijd een heel grote belangstelling voor kraai-achtigen en het fotograferen daarvan. Mijn broer heeft me waarschijnlijk aangestoken te gaan fotograferen, en Kris Tsujikawa heeft mijn interesse gewekt voor kraai-achtigen. Zo ben ik me steeds meer gaan verdiepen in kraaien door het lezen van artikelen van bovenstaande deskundigen.

In mijn tuin zitten het hele jaar door vooral kraaien en eksters. Mijn tuin is het territorium van de kraaien. Ze verjagen de eksters zodra ze die opmerken. Een enkele keer lijkt het wel afgesproken werk en vallen ze met een grote groep de eksters onophoudelijk en fel aan, even verjagen volstaat dan niet.

Het verbaasd me dat zelfs dierenvrienden alom een afkeer hebben van kraaien. Ik ben ervan overtuigd dat dit aan ongegronde vooroordelen ligt, vandaar deze website. Ik probeer het luchtig aan te pakken maar u kunt met één klik referentie materiaal lezen opgesteld door deskundigen.

Mijn schoonbroer vindt dat wij een mooie tuin hebben, een Spaanse tuin. Laten groeien wat groeit. Is ook goed voor insecten en vogels. LiaNe vindt dat in overeenstemming met mijn kapsel, eens Spaans kapsel.