Hernieuwde Nederlandse vlag

U ziet dat in de vlag de kraai is opgenomen die ook is weergegeven in het embleem van de rijkoverheidsdienst "Kraai & Zo"

Het valt buiten het bestek van deze website genoemde dienst verder te beschrijven. In het kort heeft deze dienst tot taak de verstandhouding tussen mens en dier te verbeteren door de mens meer bewust te maken dat de mens niet kan bestaan zonder respect te hebben voor diens omgeving waarin flora en fauna een belangrijke rol spelen.

Het leek de overheid voor de hand liggend deze dienst te bevolking met kraaien vanwege hun visie vanuit een hoge positie met veel overzicht en hun alom onderkende intelligentie. Deze overeenkomst tussen kraaien en mens ging overigens niet zonder slag of stoot. De overheid vereiste dat alle leden in het bezit waren van een vliegbrevet en er geldt een gedistingeerd zwart kledingvoorschrift bij publiekelijke vertegenwoordiging.

Binnenskamer hebben deze voorschriften geleid tot groot vermaak bij de kraaien, aangezien de kraaien als geen ander reeds aan deze eisen voldoen. De kraaien hebben dit verder afgedaan als de nietszeggende ziekelijke regelzucht van Den Mensch, die verder van geen betekenis is. De kraaien hebben deze eisen dan ook zonder enige kanttekening geaccepteerd om Den Mensch in zijn waan te laten.