Meest intelligente dieren zijn kraai achtigen

In deze pagina wordt de term kraaien gebruikt voor alle kraai-achtigen. De raaf heeft de naam het meest intelligent te zijn.

Veel mensen weten dat kraaien intelligent zijn, net zoals ook papagaaien. Ergens was te vinden dat een universiteit de intelligentie van kraaien gelijk wil stellen aan die van chimpagsees. Ik meen dat het de Cambridge University in de UK was die hierop aanstuurde. Het meten van intelligentie is een heel lastige materie, omdat intelligentie vele facetten kent.

Het meten van intelligentie

Bij het meten van intelligentie bij dieren kijkt men ondermeer naar het aanwezig zijn van onderstaande eigenschappen:
  • Spiegelproef, waarvoor maar weinig dieren slagen, van de kraai-achtigen alleen de ekster.
  • Gebruik van gereedschap, gebruiken dieren gereedschap om problemen op te lossen.
  • EQ, Verhouding tussen lichaamsgewicht en hoeveelheid hersenen. Een moeilijk woord daarvoor: Encefalisatiequotiënt
  • Communicatie en sociaal gedrag tussen soortgenoten.
  • Leren, het kunnen ontwikkelen van vaardigheden die bij de geboorte niet aanwezig zijn
  • Plannen, het kunnen vooruitzien en daarmee vooraf rekening houden, anders dan instinctmatig handelen.
  • Een duidelijk waarneembaar eigen karakter
Ekster doet spiegelproef
https://favpng.com
Nu kan men dus zeggen dat het gebruik van gereedschap wijst op intelligentie. Omgekeerd is het niet zo. Een Roek is beslist een intelligente vogel, maar heeft in zijn dagelijks bestaan geen gereedschap nodig.

De Wipsnavelkraai, ook Nieuw-Caledonische kraai genoemd, daarvan is bekend dat deze heel handig gebruik maakt van hulpmiddelen. De kraai leeft in een omgeving waar veel etenswaar aanwezig is waar anders alleen spechten met hun uitzonderlijk lange tong bij kunnen. Daarom is het heel lucratief voor deze kraai zelf gereedschap te maken om te gebruiken als een kunstmatige spechtentong. Daardoor wordt deze kraai gedreven erg ver te gaan in het gebruik van gereedeschap.

Specht heeft een zeer lange tong die opgerold zit in de schedel
Een schets waarbij u ziet dat de tong van een specht nog gekruld doorloopt in schedel.

EQ, Encefalisatiequotiënt

Geen een van de genoemde punten die een rol spelen bij het bepalen van de intelligentie is alles zeggend, het is meer de combinatie daarvan. Een kraai slaagt dus niet voor de spiegelproef. Het EQ zegt ook niet alles. Het EQ is een berekening waarbij het gewicht van de hersenen een factor is. Ook veranderingen in de EQ ratio tijdens de evolutie spelen een rol. Nu houdt men er rekening mee dat dit verloop bij vogels zich anders voltrekt. Bij vogels kan het volume/gewicht niet onbeperkt toenemen zonder van invloed te zijn op hun vliegvermogen. Men heeft vastgesteld dat bij vogels het aantal neuronen per gram groter is dan bij zoogdieren, inclusief de mens. Daarom willen onderzoekers het EQ graag uitbreiden met andere factoren. Het aantal corticale (gelegen in de heresenschors) neuronen, de dichtheid van de neuronen onderling, en de sneldheid van de onderlinge impuls overdracht. Kraaiachtigen scoren hoog op al deze extra factoren die nu nog ontbreken bij het bepalen van het EQ.

De EQ ratio:

  • Mens 8.1
  • Chimpansee 4.2
  • Kraai 4.1

Brein van een kraai